Myndigheter satsar på jämställdhet

Nu är det dags för ytterligare 23 myndigheter att utveckla sitt jämställdhetsarbete med stöd av experter. Regeringen satsar 26 miljoner i ett flerårigt projekt.

Genom regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i myndigheter får totalt 41 myndigheter stöd av experter på Nationella sekretariatet för genusforskning. Målet är att myndigheternas alla verksamheter ska bli jämställda och ska komma alla medborgare till del på ett likvärdigt sätt.

Folkhälsomyndigheten, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är tre myndigheter som drar igång arbetet i år.

– Det ska bli oerhört intressant. Även om vi upplever att vi är kunniga och medvetna, tror jag att vi kommer att dra lärdomar, säger Anders Verneholt, stabschef på Folkhälsomyndigheten, under en paus på uppdragets första utbildningsdag.

Han räknar med att Folkhälsomyndigheten bland annat kommer att analysera hur de presenterar och hanterar besluts- och kunskapsunderlag samt hur de fördelar stadsbidrag.

– Jag upplever att det finns ett stort intresse från socialdepartementet, som verkligen vill följa hur det går. Det är roligt med ett sådant engagemang, säger Anders Verneholt.

Förra året ingick 18 myndigheter i satsningen. En av dem var Kriminalvården. Här har arbetet till stor del handlat om att ta reda på om de tillhandahåller likvärdiga insatser för kvinnor och män.

– Vi upptäckte att kvinnor uppskattar våra behandlingsprogram, men att exempel på problemsituationer som vi använder i övningarna behöver anpassas för dem. Vi har också börjat ta fram ett individuellt behandlingsprogram för relationsvåld för kvinnliga klienter och klienter som utövat våld i samkönade relationer, säger projektledare Hedvig Stenius.

De har också utbildat personalen om kopplingen mellan de jämställdhetspolitiska målen och Kriminalvårdens uppdrag och mål, samt börjat se över myndighetens styrprocesser och utbildningar ur ett jämställdhetsperspektiv.

– Vid denna typ av utvecklingsarbete krävs längre tid än ett år för att nå effekt för medborgarna. Glädjande nog har vi fått ett förlängt regeringsuppdrag, säger Hedvig Stenius.