Nationell dialogdag om den sociala barn- och ungdomsvården

Stor enighet om problembild och om många förslag på lösningar bland deltagarna men vad vill barn- och äldreminister Åsa Regnér?

Under måndagen samlade ministern och den nationella samordnaren för barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, Akademikerförbundet SSR, SKL, Vision, Barnombudsmannen, Stiftelsen allmänna barnhuset och en rad olika myndigheter och kommuner. Vår ordförande Heike Erkers föredrog förbundets förslag till en nationell handlingsplan och resultatet av den socialsekreterarundersökning som nyligen gjorts i samarbete med Novus. Förslagen som kom från parterna under dagen var samstämmiga: det behövs ett nationellt stöd till introduktion i arbetet, specialistutbildning med inriktning mot barn och unga och en nationell chefsutbildning. 

Akademikerförbundet SSR välkomnar Cecilia Grefves arbete men det är fortfarande oklart vad Åsa Regnér vill göra åt krisen inom den sociala barn och ungdomsvården. Även SKL efterfrågar ett kvitto på vad regeringen är beredd att göra i dagsläget.

- Vi behöver fortsätta opinionsbilda runt att stärka barnperspektivet, få ned arbetsbelastningen och stärka professionens ställning inom socialtjänsten, säger Heike Erkers.