Nationell samling för socialtjänsten? Check!

För drygt ett år sedan röt Akademikerförbundet SSR till om den akuta situationen i socialtjänsten i allmänhet och i den sociala barn- och ungdomsvården i synnerhet. Krav på en Nationell handlingsplan ställdes där stat, arbetsgivare och fack gemensamt skulle agera för att vända ett krisläge. Först hände ingenting, sedan ingenting, men nu kan vi skönja ljuset i tunneln.

Det var efter år av larmrapporter, lokalfackligt arbete, opinionsbildning och uppvaktningar i regeringskansli och i riksdagen som bägaren rann över. Nu fick det vara nog – krafttag måste till för att förbättra läget! Förbundet uppvaktade regeringen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting i juni 2014 med kravet på en Nationell handlingsplan. En uppvaktning som blev något av ett antiklimax. Socialdepartementet slöt sig som en mussla och lämnade inte en millimeter av öppning till att regeringen skulle delta i någon nationell kraftsamling tillsammans med arbetsgivarorganisation och fack.

Men det skulle visa sig att uppvaktningen, trots allt, inte var förgäves. Till vår stora glädje inleddes konstruktiva samtal med SKL under Almedalsveckan någon månad senare. Ganska snart visade det sig att fack och arbetsgivare hade samsyn i många viktiga frågor. Både kring problembilden och kring vad som måste göras. Den konstruktiva dialogen med SKL fortsatte under året och i juni 2015 fattade SKL:s styrelse beslut om sin handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården.

Och det hände saker även på socialdepartementet. Nuvarande minister, Åsa Regnér, klev fram och bjöd in till nationell dialog om läget i den sociala barn- och ungdomsvården. En nationell samordnare är sedan tidigare på plats. Regeringen har också hörsammat tre av de viktigare krav som Akademikerförbundet SSR, och även SKL, lyft. Nämligen behovet av stöd till kommunerna för introduktion av nya medarbetare, kompetensutveckling för socialsekreterare och en särskild chefsutbildning.

Så, under Almedalsveckan 2015, ett år efter att kravet på en Nationell handlingsplan lyfts, bjöd Akademikerförbundet SSR in till seminariet ”Från kris till utveckling? Om läget i den sociala barn- och ungdomsvården”.  Barnombudsmannen la grunden till en diskussion med barnrättsperspektivet i fokus där ansvarig minister samt företrädare för SKL, Akademikerförbundet SSR och Vision medverkade. Seminariet manifesterade att det nu finns en nationell samling kring ett långsiktigt utvecklingsarbete och att det förs en kontinuerlig, konstruktiv dialog i frågorna.

Men mycket arbete återstår. Fortfarande hörs larm om att socionomer flyr den sociala barn- och ungdomsvården. Fortfarande har de kommunala arbetsgivarna läxor att göra kring arbetsbelastning, inrättandet av specialisttjänster och med löner som gör det möjligt att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare som arbetar med myndighetsutövning.  

Med den kraft som finns i det lokalfackliga arbetet uppbackat av eniga aktörer på nationell nivå så finns nu alla förutsättningar för att rusta socialtjänsten till att bli en verksamhet där de barn, unga och deras familjer som behöver samhällets stöd i framtiden möts av en professionell, stabil verksamhet med hög kvalitet! Det har barnen, ungdomarna och också handläggare och chefer rätt att kräva!