Nödlösningar skapar ohållbar arbetssituation

Ökningen av ensamkommande barn måste mötas med en långsiktig planering för bemanningen och tryggare arbetsvillkor. Tidningen Arbetet skriver om bakgrunden till att Akademikerförbundet SSR i Malmö har slagit larm om arbetsmiljön.

Bristen på planering och framförhållning har skapat en svår arbetssituation för socialsekreterarna sedan tillströmningen av ensamkommande barn ökat i Malmö. Det ger inte den trygghet som både personal och barn behöver.

– Det vi efterlyser är en långsiktig plan för rekrytering och tryggare anställningsvillkor för dem som jobbar med de ensamkommande barnen, säger skyddsombud Hanna Ljungberg till tidningen.

Särskild pressad är situationen på  sociala jouren, dit barn som just har anlänt och söker asyl kommer.

– Det här är personal, socialsek­reterare, som redan har en mycket pressad arbetssituation. Vi har statistik som talar ett tydligt språk här – i januari 2012 hanterade de 468 ärenden. I juli i år skulle de hantera 1 266 ärenden – med samma grundbemanning. Man har förstärkt med vikarier och tillfälligt beordrat personer från andra verksamheter att hjälpa till, men det saknas en långsiktig och hållbar lösning. Stora delar av socialtjänsten i Malmö, inte bara de verksamheter som arbetar med ensamkommande barn, har en mycket ansträngd situation, vilket också Arbetsmiljöverket konstaterar i sin pågående granskning, säger Hanna Ljungberg.

Läs hela reportaget här.