Nödvändigt att satsa mer på förebyggande socialt arbete

Bilbränderna i Västsverige och på andra ställen i landet natten till tisdagen visar än en gång på behovet av ett utbyggt förebyggande socialt arbete. Polisen måste ha tillräckliga resurser för sitt arbete men det är också helt nödvändigt med satsningar på socialtjänsten och elevhälsan och ett utökat samarbete mellan olika aktörer.

– Det som har skett under natten är djupt upprörande och skapar stor otrygghet för alla som bor i de berörda områdena. Många politiker talar nu om behovet av fler poliser och det är självklart av stor vikt. Det som ofta glöms bort i debatten är att det förebyggande sociala arbetet under lång tid har prioriterats alldeles för lågt. Det är alltför vanligt att kommunerna av besparingsskäl drar ner på det uppsökande sociala arbetet som till exempel fältassistenter. Politikerna måste inse att det är besparingar som leder till otrygghet och ökade kostnader på sikt. Den frågan borde vara högt på dagordningen under valrörelsen, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Socialtjänsten måste garanteras tillräckliga resurser för att kunna arbeta uppsökande med de alltför många ungdomar som känner utanförskap och hopplöshet. Det är också nödvändigt att bygga ut elevhälsan. Ansvar för högst 300 elever är en gräns för när skolkuratorer har möjligheter att klara sitt arbete väl enligt Akademikerförbundet SSR:s undersökningar. Dit är det dock långt idag, en majoritet av skolkuratorerna har ansvar för 500 elever eller mer enligt den undersökning som Novus gjorde för Akademikerförbundet SSR förra året.

– Tyvärr drogs fältassistenterna in för några år sedan i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg, där de flesta av nattens bilbränder nu inträffat. Vi vet också att skolkuratorerna i stadsdelen har ansvar för över 600 elever i genomsnitt. Det visar på behovet av ökade resurser för både socialtjänsten och elevhälsan, säger Pia Björking Petersson, ordförande för Akademikerförbundet SSR i Göteborgs stad.

Akademikerförbundet SSR har i år inlett ett samarbete med Polisförbundet för att lyfta behovet av brottsförebyggande arbete och de positiva resultat som finns på flera håll i landet av en samverkan mellan polis, socialtjänst och civilsamhälle. Förbunden har gemensamt presenterat tre krav:

1. Socialtjänstlagen bör förtydligas så att kommunerna får ett brottsförebyggande uppdrag.

2. Det brottsförebyggande arbetet bör samordnas på statlig nivå.

3. Ökad kompetensutveckling för dem som arbetar med brottsförebyggande arbete.

Kontakt:

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR 070-622 39 78

Pia Björking Petersson, ordförande Akademikerförbundet SSR i Göteborgs stad 073-910 24 66

Cecilia Axelsson, presschef 070-690 44 23