Nödvändigt med satsning på social forskning

Forskningen i socialt arbete har steg för steg monterats ner. Nu utgår vi från att nästa forskningspolitiska proposition innehåller en rejäl satsning på det, skriver Heike Erkers och Martin Börjeson, ordförande i Forsa, i en debattartikel.

Det är i en debattartikel i Dagens Samhälle som förbundsordförande Heike Erkers och Martin Börjesson, docent i socialt arbete och ordförande för Förbundet för forskning i socialt arbete,  beskriver hur forskningen i socialt arbete har behandlats i de senaste forksningspolitiska propositionerna.

— Medan man i propositionen för perioden 2005–2008 behandlade forskning om välfärd och sociala frågor under egen rubrik krympte avsnittet till hälften i propositionen för perioden 2009–2012. Och i den senaste, som överlämnades till riksdagen oktober 2012, utvecklas inte området "socialt arbete” med en enda mening.

Debattartikeln mynnar ut i en rad förslag, bland annat att ett uppdrag att utforma ett sexårigt forskningprogram i disciplinen ges till FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.