Nominera en ung ledare

Ge en ung chef eller ledare chansen att uppmärksammas och utvecklas genom Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap

Känner du någon som uppvisat mod, omtanke och handlingskraft - en person som drivs av goda värderingar och gör saker för andra? Då kan du nominera denna någon till Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap.

Det är upp till de sökande att visa på vilket sätt de vill använda stipendiet för att utveckla sitt värdebaserade ledarskap. Man kan tänka sig olika former av utbildningar, mentorprogram och annan verksamhet med tydlig koppling till en utbildningsinsats. Stipendiaterna kommer att få redovisa sina erfarenheter vid flera tillfällen efter det att de fått stipendiet. Det är en viktig del i den egna utvecklingen, men också ett sätt att stimulera till ökat intresse för värdebaserade ledarskapsfrågor.

Här kan du läsa mer om kriterierna och nominera.