Nu är det slutsnackat

Situationen inom socialtjänsten är ohållbar. Nu är det dags att sluta snacka och börja agera. Inför Socionomdagarna 14-15 april drar vi igång "Slutsnackat!" – förbundets nya kampanj.

Vår senaste Novusundersökning om arbetssituationen inom socialtjänsten visar tydligt att situationen är ohållbar. Anställda vittnar om en ökad arbetsbelastning, skyhög personalomsättning och nära på ett fördubblat antal sjukskrivningar. Sju av tio socialsekreterare funderar på att söka arbete utanför socialtjänsten. 

Det är dags för arbetsgivare och politiker att ta sitt ansvar. Vi har idéerna och förslagen på hur problemen kan lösas. Nu är det dags för handling. Slutsnackat!

Sprid gärna filmen till alla som du tycker behöver höra budskapet. Du kan också skriva ut flyers och affischer för att dela ut på din arbetsplats. Lägg ut materialet på kontoret, dela ut det till era kollegor, skicka det till era chefer. Ut med budskapet! Det behövs mer resurser. Nu! 

Besök oss på Socionomdagarna

Besök gärna vår monter på Socionomdagarna den 14-15 april för att höra mer om vår kampanj eller diskutera andra professionsfrågor. Socionomdagarna är den stora mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete. Under Socionomdagarna får du tillfälle att ta del av aktuell forskning, träffa ledande experter och politiker, och inte minst träffa kollegor från hela landet. Socionomdagarna arrangeras av Akademikerförbundet SSR.