Nu är vi 67 000!

Förbundet växer och växer. Vi är nu fler än 67 000 medlemmar – en ökning med drygt 1 600 yrkesverksamma medlemmar sedan januari förra året.

Förbundets positiva medlemsutveckling fortsätter. Under det senaste året har vi haft en nettotillväxt på 1 600 yrkesverksamma medlemmar. Bara sedan årsskiftet har förbundet fått 300 nya yrkesverksamma medlemmar.

– Det är mycket glädjande att förbundet fortsätter att växa. Det fokuseringsarbete förbundet har bedrivit under en längre tid tillsammans med bra lokalfacklig verksamhet ger resultat, säger förbundsdirektör Lars Holmblad.

Ökningen kommer i första hand av nyexaminerade akademiker som kommer in i arbetslivet. Av de nya yrkesverksamma medlemmarna är 71 procent under 39 år, tillägger Lars Holmblad.