Nu är vi igång!

Alla 17 blivande familjeterapeuter och Pia Litzell Berg, kursansvarig och Socionomens redaktör för psykoterapi, samlas för fotografering innan de skiljs efter första kursdagen.

– Det känns spännande, utmanade och roligt. Tre år är lång tid men går ändå så rasande fort, säger Pia Litzell Berg som är redaktör för Socionomens psykoterapidel och står längst till vänster i bild.

Den nya familjeterapiutbildningen, som Pia står bakom, pågår som sagt i tre år. Det är en halvtidsutbildning som förutom litteraturen innehåller klinisk praktik och egenterapi.

– Egenterapin är oerhört viktig. Det handlar om ansvaret inför patienten och ansvaret inför sig själv, poängterar Pia.