Nu börjar arbetet mot en ny socialtjänstlag

I vår drar regeringen igång arbetet med att skapa en ny socialtjänstlag. Den nuvarande lagen har funnits i 34 år och beskrivs i dag som ett otidsenligt lapptäcke. Så här går arbetet till steg för steg.

Utredning om vad lagen ska innehålla

I vår presenterar regeringen direktiv till den utredning som kommer att ligga till grund för den nya lagen. Den utmynnar i ett betänkande, som skickas till berörda parter, exempelvis Akademikerförbundet SSR, som lämnar sina synpunkter.

Organisationer lobbar

I god tid innan det är dags att lämna synpunkter brukar berörda organisationer lobba för att utredningen ska ta hänsyn till deras viktigaste frågor och åsikter. Akademikerförbundet SSR har redan dragit igång den socialpolitiska diskussionen med bland annat en debattbok, seminarier och en särskild webbportal. Viktiga frågor är bland annat: Hur kan lagen säkra god kvalitet för brukare och professionella? Hur kan socialnämnden använda kunskap från socialtjänsten för att förebygga sociala problem i samhället? Hur kan individers rättigheter stärkas, exempelvis genom att lagen följer barnkonventionen?

Regeringen skriver proposition

Utifrån utredningens betänkande och de synpunkter som kommit in skriver regeringen ett förslag till en ny socialtjänstlag. Det lämnas till lagrådet, som granskar förslaget så att det inte krockar med någon annan lag. Därefter bearbetar regeringen förslaget och lämnar det som en proposition till riksdagen. 

Lagen börjar gälla

Riksdagen röstar om propositionen. Om majoriteten röstar ja utfärdas lagen. Arbetet med den nya socialtjänstlagen beräknas ta minst fyra år.

Läs mer!

Här kan du följa förbundets arbete med nya socialtjänstlagen.