Nu finns partslösningen för minskade sjuktal - vad säger regeringen och SKL?

Akademikerförbundet SSR presenterar idag på DN Debatt ett konkret förslag för att få ner sjuktalen i kommun- och landstingssektorn, som innebär att en partsgemensam organisation bildas för att hjälpa långtidssjukskrivna i kommuner och landsting tillbaka till arbetslivet. Hur reagerar sjukförsäkringsminister Annika Strandhäll på förslaget? Och vad säger SKL?

Svaren ges vid ett seminarium i morgon fredag där bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll medverkar tillsammans med Heléne Fritzon, förhandlingsdelegationens ordförande på SKL.

Annika Strandhäll har nyligen efterlyst förslag för att få ner sjuktalen från arbetsmarknadens parter senast i augusti. Annars kommer regeringen att lägga förslag i budgetpropositionen för 2017  om en ”hälsoväxling”, som innebär att arbetsgivarna får betala 25 procent av kostnaderna för sjukskrivningar efter sjukdag 90.

Det finns en rad frågor som kommer att tas upp under seminariet:

Hälsoväxling eller partlösning? Vad föredrar ni?
Hur långt måste parterna ha kommit i augusti för att regeringen ska stoppa planerna på hälsoväxling? Räcker det med att det finns ett avtal på kommun- och landstingssektorn?
Och hur tänker arbetsgivarna, i form av SKL, arbeta med frågan fram till augusti?

Rapporten som ligger till grund för dagens debattartikel kommer att presenteras vid seminariet.  Efteråt finns det möjligheter för intervjuer med alla medverkande

Tid: Fredagen den 15 april 10:00 -11:30, fika från 9:30

Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm, Lokal Vasa, våning 3.

Medverkande:

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister

Heléne Fritzon, förhandlingsdelegationens ordförande, SKL

Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR

Solveig Zander, riksdagsledamot (C) samt ledamot i Socialförsäkringsutskottet

Moderator Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR

Ackreditering sker till presschef cecilia.axelsson@akademssr.se 0706-904423

Rapporten kan även skickas i förväg till ackrediterade journalister.