Nu förbereds 2020 års avtalsrörelse

I höst går arbetet med att förbereda 2020 års avtalsrörelse in i ett intensivt skede. Vad innebär det, och vilka avtalsområden kommer förhandlas?

I höst går arbetet med att förbereda 2020 års avtalsrörelse in i ett intensivare skede. Hela avtalsrörelsen 2020 omfattar 2,8 miljoner anställda och cirka 500 av totalt 668 kollektivavtal som omfattar 3,5 miljoner anställda ska förhandlas under framförallt våren 2020. Av dessa avtal löper 142 stycken avtal tillsvidare och de omfattar totalt 311.000 akademiker i staten, kommunerna och regionerna samt i privat sektor.

För Akademikerförbundet SSR inleds den kommunala avtalsrörelsen med en avtalsupptakt under vecka 34, som följs av ett avtalsråd den 14 november, med representanter från distriktsföreningarna och avslutas med att ett yrkande tas fram och beslutas av förbundets förbundsstyrelse. Yrkandeväxling mellan parten Allmän Kommunal Verksamhet, där bland annat Akademikerförbundet SSR ingår, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sker under vecka 51.

I avtalsrörelsen i den privata sektorn pågår ett liknande förfarande i de olika partskonstellationer där förbundet ingår. Där fattas besluten, avseende de olika branschanpassade yrkandena som ska lämnas på våra cirka 20 avtalsområden, tillsammans med förbunden som ingår i respektive partskonstellation. De avtalsområden som förhandlas finns inom Almega, KFO, Sobona, Svenska Kyrkan, Arbetsgivaralliansen och Fastigo.