Nu har avtalsrörelsen satt igång på allvar

Nu har avtalsrörelsen inom kommun- och landstingssektorn satt igång på allvar. Fram till den sista mars 2017 då det gamla avtalet löper ut har vi parter på oss att komma med ett resultat.

Akademikerförbundet SSR:s yrkande går i riktning mot avtalsrådets som genomfördes under senhösten. Det innebär att vi ska fortsätta arbetet med att förbättra den lokala löneprocessen. Då är analys av löneökningsbehov, lönekriterier, lönespridning och koppling mellan löne- och budgetprocess viktiga ingredienser för den lokala lönebildningen.

Förbundet ser att kraven och vägledningen från centrala parter måste blir tydligare för att lokala parter ska kunna leva upp till avtalets grunder om individuell och differentierad lönesättning. Förutom reallöneökningar behöver förutsättningarna för lönesättande chefer förbättras. Bra lönesättning kräver bra stöttning från arbetsgivaren men också tydliga mandat där ansvar och befogenheter överensstämmer.

Med inriktning mot att utveckla de allmänna villkoren vill förbundet främja ett hållbart och friskare arbetsliv, det innebär att arbetstidens omfattning, förläggning och påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö måste ses över. Akademikerförbundet SSR ser förutom en sund arbetsmiljö också att våra medlemmar måste erbjudas mer attraktiva och konkurrenskraftiga anställningsvillkor så att duktiga medarbetare vill stanna kvar inom välfärdssektorn. Personalomsättningen måste minska för att vi ska klara leverera en välfärd som möter medborgarnas behov och förväntningar. Nu kör vi – och i slutet av mars har vi ett resultat.