Nu rivstartar snabbspåret för socionomer

Över 200 nyanlända med examen inom socialt arbete från hemlandet är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Samtidigt är det här en yrkesgrupp som Sverige behöver fler av. Snabbspåret för socionomer är en utbildningssatsning som öppnar för att de här personerna inom två år ska kunna anställas som socionomer eller i andra närliggande yrken.

Regeringen har inrättat en rad olika snabbspår för nyanlända inom olika bristyrken, och i somras kom beslutet att även starta ett snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete, i dagligt tal kallat ”Snabbspåret för socionomer”.  Akademikerförbundet SSR var med och utformade innehållet i snabbspåret och arbetar även för att satsningen ska falla väl ut.

Vässar kompetensen för svenska förhållanden

Snabbspåret för socionomer är en kombination av studier och praktik där nyanlända med rätt inriktning på sin akademiska examen förbereds för att kunna anställas på arbetsplatser där de behövs och deras kompetens kommer till nytta.  

Akademisk examen från ett annat land

Det här handlar alltså om personer som redan har en akademisk examen inom socialt arbete från ett annat land. I snabbspåret kompletterar de sina kunskaper för att matcha de kompetenskrav som finns i Sverige. Studier i svenska är en given del av förberedelserna för att kunna komplettera sin utländska examen och en förutsättning för att kunna delta i snabbspåret för socionomer.

Studier vid universitet ingår

Snabbspåret har tre stationer. Det inleds med en kortare auskultationsperiod på cirka tre veckor. Därefter går deltagarna en terminslång skräddarsydd kompletterande utbildning på lärosäten med socionomprogram, och de ska även kunna läsa mer svenska parallellt om det behövs.  Efter det är det dags för praktik på tre-fem månader som avslutas med en yrkeskompetensbedömning.

– Snabbspåret gör det möjligt att på kort tid växla in nyanlända till arbetsplatser där de behövs. Samtidigt bidrar snabbspåret till att arbetsplatser inom välfärden bättre kan spegla Sverige av idag, där var femte medborgare har utländsk härkomst, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

Ta emot en praktikant från snabbspåret

Praktikperioden är en förutsättning för att satsningen ska lyckas. Den första kullen påbörjar sina studier under 2017 och sedan ska de ut på praktik.

– För att det här ska lyckas behövs praktikplatser och handledare, och därför vill vi redan nu plantera tanken att just din arbetsplats ska ta emot en nyanländ socionom som praktikant. Även om det skulle visa sig att praktikanten behöver komplettera mer innan hen är anställningsbar så är att ta emot en nyanländ socionom på sin arbetsplats ändå ett bra tillfälle att utveckla verksamheten och bredda kompetensen. Kanske är just du som läser detta en blivande handledare, och i så fall får du givetvis även skräddarsydd utbildning och handledning för uppdraget, säger Ursula Berge.

Text: Anna Norrby

Läs mer om snabbspåret för socionomer.

Kan du tänka dig att ingå i en referensgrupp för det fortsatta arbetet med kommunikationsinsatser, utbildningar och stöd som ska främja snabbspåret för socionomer? Anmälan är inte bindande.
Mejla: anna.norrby@akademssr.se

Vill du anmäla dig till en e-postlista för blivande handledare inom snabbspåret? Anmälan är inte bindande.
Mejla: anna.norrby@akademssr.se