Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

En överenskommelse har träffats av parterna inom kommun- och landstingsområdet om att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas. Överenskommelsen har träffats mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona, Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna. Överenskommelsen omfattar grupperna födda 1937 och tidigare samt 1938–1953.

- Det är utmärkt att parterna genom konstruktiva förhandlingar nu sett till att våra medlemmars tjänstepensioner tryggas, säger ombudsman Louisa Hegardt. 

Fackliga parter bakom överenskommelsen

Fackförbundet Kommunal

OFRs kommunala förbundsområden: Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, totalt tio fackliga organisationer varav Akademikerförbundet SSR är en.

AkademikerAlliansen som representerar 17 fackförbund

Läs OFRs pressmeddelande och överenskommelsen här