Nu satsar kommunerna på socialsekreterarna

Flera kommuner lönesatsar på socialsekreterare. I år sticker lönerna uppåt med flera tusenlappar på många håll i landet – något man hoppas ska göra det lättare att behålla och rekrytera erfarna socialsekreterare.

Västerås, Kristianstad, Linköping, Orust, Luleå och Österåker. Alla dessa kommuner har satsat extra på socialsekreterare, som får tusenlappar extra i lönepåslag i år.

– Det är nationell kris inom yrket, med hög personalomsättning och stora svårigheter att få tag på erfarna utredare. Den här typen av satsningar är nödvändiga, säger Markus Furuberg som är förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

– Vissa kommuner har slagit på stora trumman och gått ut med pressmeddelanden om sina lönesatsningar, men det pågår mindre satsningar på många håll i landet.

Larmen om socialsekreterarnas arbetsvillkor har varit många på senare tid. Rättssäkerheten hotas när stressen blir för stor.

Akademikerförbundet SSR presenterade nyligen en undersökning där socialsekreterare som är medlemmar i förbundet fått svara på frågor om sin arbetssituation. Rapporten visade en vardag med hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Sju av tio socialsekreterare har funderat på att söka jobb utanför socialtjänsten någon gång de senaste två åren. Och just högre lön är det viktigaste för att socialsekreterarna inte ska lämna socialtjänsten, visade undersökningen.

– Lönen är en avgörande faktor, men förstås inte den enda, säger Markus Furuberg.

Socialsekreterarnas ingångslöner har legat på runt 23 000 kronor per månad, de senaste åren. Medianlönen har varit ungefär 29 000 kronor, medan de som tjänat bättre haft cirka 33 000 kronor. Men Markus Furuberg säger att nu händer det mycket med lönerna på kort tid.

– De som är nyutexaminerade får nu ofta 25 000–26 000 kronor i ingångslön. Och de högsta lönerna drar iväg, säger han.

Linköping är en av de kommuner som valt att satsa extra. Kommunstyrelsen har redan tidigare öronmärkt 15 miljoner för att öka bemanningen på socialkontoret. Nu satsar man ytterligare 6,5 miljoner kronor för att öka lönerna för socialsekreterare, biståndsbedömare och LSS-handläggare. Det här är ökningar utöver de generella löneökningar som görs. Personalchefen Sabina Bajraktarevic berättar att socialförvaltningen i Linköping har svårigheter att rekrytera och behålla personal med den kompetens som krävs för uppdraget, framför allt i vissa grupper. Hon hoppas att satsningen ska bli en bidragande åtgärd som kan ändra på det.

Personalstabilitet är en viktig förutsättning i arbetet mot klienterna och även för personalens arbetsmiljö.

– Lönesättningen utgår ifrån individuell prestation men i år har vi även sagt att erfarna socialsekreterare eller motsvarande med god individuell prestation särskilt ska uppmärksammas. I grunden är all personal som jobbar med myndighetsutövning prioriterad.

Den personal som arbetar med barnutredningar satsar man dessutom extra på, utöver grundfördelningen.

 – Dessa ärenden är ofta extra komplexa, ställer särskilt höga krav på lång erfarenhet samt stabilitet i grupperna, säger Sabina Bajraktarevic.

 

Barbro Janson Lundkvist

Kommuner som satsar

  • Västerås kommun satsar nio miljoner kronor på lönehöjningar för socialsekreterare, biståndshandläggare och specialpedagoger. Den riktade lönesatsningen gäller 400 anställda. Sju miljoner kronor går till socialsekreterare som jobbar med myndighetsutövning samt biståndshandläggare.
  • Kristianstad rekryterar 24 socialarbetare, de flesta med inriktning mot barn och unga, för att klara arbetsbelastningen. Man utlovar bra ingångslöner, och högre löner till redan anställda.
  • Linköpings kommun lönesatsar på socialsekreterare, LSS-handläggare och biståndsbedömare – totalt 6,5 miljoner kronor på höjda löner.
  • Orust kommun har gett socialsekreterarna en löneförhöjning med 2 000 kronor vardera för att motivera dem att stanna kvar på sina jobb.
  • Luleå kommun gav redan förra året ett 30-tal socialsekreterare som jobbar med barn och ungdomar ett extra lönepåslag, 1 500 kronor i månaden utöver påslaget i den vanliga löneförhandlingen.
  • Österåkers kommun lönesatsar på socialsekreterare, LSS-handläggare och biståndshandläggare med myndighetsutövande uppgifter. En lönetrappa ska göra att en anställd som under två år har arbetat med samma uppgifter får en löneökning på 2 000 kronor. Efter ytterligare två år höjs lönen återigen med 2 000 kronor. För socialsekreterare med ansvar för barnavårdsutredningar blir löneökningen efter det fjärde året 3 000 kronor.