Nu söker vi föreningsutvecklare

Akademikerförbundet SSR har sedan 1997 haft en verksamhet med regionombud. Vi kommer nu att gå vidare med att utveckla rollen och byter då namn till föreningsutvecklare.

Uppdraget är ett fackligt förtroendeuppdrag och i rollen ingår främst att hjälpa medlemmar att organisera sig i lokala föreningar, vara mentor för mindre erfarna fackliga företrädare, bistå i det viktiga medlemsrekryteringsarbetet samt att vara ambassadör för förbundet. Uppdraget är tidsbegränsat och på deltid, ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår. Information om rollen finns på förbundets hemsida Regionombud (akademssr.se) samt Handbok för regionombud | Akademikerförbundet SSR (akademssr.se).

  • Norrbotten
  • Värmland
  • Dalarna
  • Södermanland
  • Västra Götaland
  • Halland