Ny arbetsmiljöföreskift inte hela lösningen

Den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö, som började gälla den 31 mars, är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte, säger förbundets ombudsman Jonas Lidberg till tidningen Arbetsmiljö.

Den nya AFS:en är en precisering av det systematiska arbetsmiljöarbetet, men det är just det som inte fungerar på många håll, understryker Jonas Lidnberg.

– Våra medlemmar och förtroendevalda har enorma förväntningar på att allt ska lösa sig med den nya föreskriften. Så tänker nog många arbetsgivare också. Men det finns en risk för att många blir besvikna. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar framför allt inte i stora organisationer, som kommuner och landsting, säger han till tidningen.

För att komma till rätta med problemen på dagens arbetsmarknad behövs det en ny arbetsmiljölag.

– Den nuvarande lagen är skriven på 1970- talet och speglar inte problematiken på dagens arbetsplatser. Den fokuserar mest på den fysiska arbetsmiljön. En anpassad arbets­miljö­lag är en delfaktor för att få ner sjukfrånvaron som nu ökar i Sverige, säger Jonas Lidberg.

Idag saknas det också sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som inte tar sitt ansvar för arbetsmiljön.

– Arbetsmiljöverket kan visserligen via förvaltningsrätten försöka få till att vite utdöms. Men vitena är ganska låga belopp. Får vi i stället en arbetsmiljölag som omfattar den sociala, organisatoriska och digitala arbetsmiljön blir det mer tyngd. Lagen blir då ett bättre verktyg för arbetsgivarna, säger Jonas Lidberg till tidningen Arbetsmiljö.