Ny asyllag försvårar etableringen

I dag röstade riksdagen igenom en kritiserad ny lag om tillfälliga uppehållstillstånd, som gör Sveriges flyktingpolitik till en av de mer restriktiva inom EU. Ett ”stötande” och ”omoraliskt” hafsverk, menar förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge.

På tisdagskvällen klubbades beslutet om den nya lagen, som innebär en ny och mycket mer restriktiv flyktingpolitik för Sverige. Lagen, som ska gälla under tre år, innebär ett återinförande av tillfälliga uppehållstillstånd och stora inskränkningar av möjligheterna till anhöriginvandring. Lagförslaget har tidigare fått mycket skarp kritik från remissinstanserna, där Akademikerförbundet SSR ingår, för att den både gör det svårare för familjer på flykt att återförenas och försvårar både etablering och integration.

– Det är en sorgens dag. Det är så många människor som får sina livschanser extremt begränsade av det här. Man glädjer sig åt att den är formulerad som en tillfällig lag, men tillfälliga lagar tenderar att bli permanenta så det är ett tunt halmstrå att hålla sig fast vid, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

I sitt remissvar i mars skrev Akademikerförbundet SSR att lagen går tvärtemot ”all erfarenhet och forskning på området om vad som främjar en bra integration och etablering”. Arbetsförmedlingen får inte sätta in åtgärder som sträcker sig utöver den period då uppehållstillståndet gäller. För att få permanent uppehållstillstånd och kunna ta hit sin familj kan asylsökande med högskoleutbildning se sig tvingade att ta okvalificerade jobb. Därmed går den svenska arbetsmarknaden miste om utbildad arbetskraft medan personer med lägre utbildning riskerar att konkurreras ut. 

Offensiv utbildningspolitik krävs

Nu är det centralt att de partier som röstat för den nya lagen också driver en offensiv utbildningspolitik och ser till att det finns kompletterade utbildningar som man kan söka även när man jobbar och även när man inte är nyanländ, menar Ursula Berge. Alla utbildningsområden behöver byggas ut, såväl inom högre utbildning som inom yrkeshögskolan.

– Det här är ett hafsverk. Man har inte ens tänkt på att para ihop förändringarna med en vettig utbildningspolitik. Jag tycker att det är direkt omoraliskt att man inte samtidigt sett till att det finns alternativ för validering och utbildning om man nu vill ha en restriktivare asylpolitik, säger Ursula Berge. 

Akademikerförbundet SSR har bett om undantag för att ge asylsökande möjlighet att gå något av de snabbspår som just lanserats för bland annat samhällsvetare och socionomer. Eller att det ska finnas möjligheter till en mer generös tolkning av lagen. 

Det är inte bara möjligheterna till kvalificerat arbete som begränsas. Akademikerförbundet SSR är bara en av många remissinstanser som varnat för att lagen, genom att försvåra möjligheterna till familjeåterförening, slår hårdast mot några av de mest utsatta, nämligen barn, kvinnor och hbtq-personer. Osäkerheten kring uppehållstillstånd och oro över familjemedlemmar som blivit kvar i hemlandet kommer bara att göra etableringsprocessen svårare för dem som klarat av den svåra resan till Sverige. 

– Familjeåterföreningsdelen är direkt stötande. Det finns hur mycket vetenskapliga belägg som helst för att integrationen och etableringen går sämre när du mår dåligt och dina anhöriga far väldigt illa i en krigshärd. Vad vi behöver är säkra vägar in i Europa, inte splittrade familjer, säger Ursula Berge.

Mer läsning

Sverige behöver de utlandsutbildades kompetens