Ny bok: Det yttersta ansvaret

Är socialtjänstlagen otidsenlig och bristfällig, eller ligger problemet i tillämpningen? Vilka värderingar ska prägla det sociala arbetet? I dag presenterar vi en ny debattbok och diskuterar den kommande översynen av socialtjänstlagen.

Just nu förbereder regeringen en översyn av socialtjänstlagen (SoL). När SoL infördes 1982 var målet att täppa till de sista hålen i välfärdsbygget. Socialtjänsten skulle ta ”det yttersta ansvaret”, främja trygghet och ”jämlikhet i levnadsvillkor”. Många trodde att fattigdomen skulle försvinna och de sociala problemen minska. Men hur blev det egentligen?

Det är huvudtemat för boken Det yttersta ansvaret: socialtjänstens kris och utmaningar. Den innehåller tio nyskrivna reportage och essäer där en rad författare, journalister och forskare skildrar socialtjänstlagen, det sociala arbetet och samhällsproblemen. 

Boken presenteras på kvällen den 16 mars och i samband med lanseringen anordnas en diskussionskväll med journalister och experter på socialt arbete. För att läsa mer eller beställa boken, besök Premiss förlag

Ny SoL

Socialdepartementet förbereder direktiv till en översyn av socialtjänstlagen. Akademikerförbundet SSR, som organiserar socialsekreterare och chefer inom socialtjänsten, kommer att vara en viktig röst i hela processen. Från direktiv till slutliga lagförslag. Vill du vara med och påverka? 

Läs mer om hur du kan delta.