Ny bok om socionomers yrkesidentitet

Finns det en gemensam yrkesidentitet bland socionomer? Den frågan har journalisten och författaren Cristina Josefsson undersökt i nya boken Med bredden som spets.

I Sverige finns runt 40 000 socionomer. Vad binder dem samman? I boken Med bredden som spets har Cristina Josefsson, journalist och socionom, intervjuat forskare, studenter, yrkesverksamma och samarbetspartners för att ta reda på svaret.

– Det som är unikt med socionomers yrkesutövning är just den enorma bredden, både när det gäller utbildning och arbetsuppgifter. Det här är också något som både studenter och yrkesverksamma lyfter fram som det bästa med yrket. Därför är min slutsats att socionomer kan betrakta bredden som yrkets spets, säger Cristina Josefsson.

Men trots bredden inom professionen pekar Cristina Josefsson ut en rad punkter inom olika områden som är utmärkande för socionomidentiteten. Bland annat att socionomer beaktar många perspektiv och verkar för jämställdhet och social rättvisa, och utbildningens betydelse var en punkt som alla intervjupersoner betonade.

– I dag är det bredden på utbildningen som lockar studenter. Men det finns just nu en stor strömning som verkar för specialisering, exempelvis legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Vad innebär det här för utbildningarna? Vilka nya krav ställs? Det är frågor som blir allt mer aktuella i framtiden, säger Cristina Josefsson och fortsätter:

– En sak som framkom, som jag inte väntat mig, var att de som samarbetar med socionomer har en väldigt tydlig och positiv bild av vad en socionom är och vad den gör. Man såg socionomers breda kunskaper om samhället, grupper och individer. Man såg också socionomer som väldigt lojala mot sina klienter, engagerade och drivna av patos.

Frågan är hur det kommer att se ut i framtiden, kommer vi att se en profession som går mer mot specialisering? Det tror Staffan Höjer, professor i Göteborg, som intervjuats i boken, men frågar sig samtidigt; ”ska vi gå med på att alla socionomer inte kan arbeta med allt? Det har vi ju strävat efter tidigare”.

Peter Dellgran, också han professor i Göteborg, tror att specialisering är av godo och att den på sikt kan ge en mer välutbildad och kvalificerad yrkesgrupp, något som kan bidra till god löneutveckling och förtroende för socionomers expertis.

Boken Med bredden som spets finns att beställa gratis från Akademikerförbundet SSR.

Text: Stina Loman, Akademikern.