Ny chefsekonom på Akademikerförbundet SSR

Katarina Lundahl har anställts som chefsekonom på Akademikerförbundet SSR.

– Jag är mycket glad över att Katarina Lundahl vill komma till oss. Hon har en bred bakgrund som nationalekonom med erfarenhet från områden som vi kommer att fokusera strategiskt på, säger Lars Holmblad, förbundsdirektör på Akademikerförbundet SSR.

Det är en nyinrättad tjänst som chefsekonom som Katarina Lundahl tillträder den 7 december.

– Hon kommer att bli en viktig resurs i vår satsning för att bli det ledande samhällsvetarförbundet, säger Lars Holmblad.

Katarina Lundahl är 41 år och har en civilekonomexamen med nationalekonomi som inriktning från Handelshögskolan i Stockholm. De senaste åren har hon arbetat som chefekonom och utredare på Folkpartiets riksdagskansli med ansvar för finanspolitik, skatter, löne- och arbetsmarknadsfrågor.

Tidigare har Katarina Lundahl bland annat arbetat som nationalekonom vid EU-kommissionen i Bryssel samt som landsriskanalytiker på Exportkreditnämnden.

Bild finns under pressbilder.

Kontakt:

Lars Holmblad 070 - 817 44 38

Katarina Lundahl 072 - 245 43 60