Ny databas över arbetsförhållandena på socialtjänsten

Vågar du diskutera brister på ditt jobb? Merparten av landets socialsekreterare och biståndshandläggare gör det inte. Samtidigt upplever en av fyra att ledningen inte är mån om en god arbetsmiljö. Det visar en ny studie om arbetsförhållanden inom socialtjänsten. I dag lanseras en ny databas där du själv kan söka bland resultaten från studien.

I en bred nationell undersökning med medlemmar i Akademikerförbundet SSR och Vision konstaterar docent Wanja Astvik att styrningen av socialtjänsten resulterar i tysta arbetsplatser. Varken medarbetare eller chefer får föra fram kritik eller brister i verksamheten. Över hälften av socialsekreterarna och biståndshandläggarna svarar att det är svårt att öppet diskutera brister i verksamheten. Nästan var fjärde socialsekreterare säger att ledningen inte är mån om att försöka skapa en god arbetsmiljö och nästan hälften, 45 procent, uppger att ledningen inte agerar som om den är mån om att behålla sin personal.

Från och med idag görs resultaten från Astviks studie tillgängliga i en onlinedatabas på webbsidan Professioner i fokus. Där kan du själv söka på variabler som hur stor andel socialsekreterare som trivs på jobbet, hur många av biståndshandläggarna som aktivt letar nytt jobb, eller hur många chefer som gör uppgifter som egentligen borde göras av någon annan.

Resultaten ger en bild av hur krav, resurser och organisatoriska faktorer påverkar hälsa och välbefinnande bland anställda i socialtjänsten idag. Astviks forskning visar på behovet av att hantera arbetsmiljöproblem på en organisatorisk nivå istället för att hänvisa varje socialsekreterare till att lära sig prioritera, arbeta effektivare och hantera sin egen stress. De senaste åren har personalomsättningen inom socialtjänsten ökat och många kommuner har idag svårt att rekrytera personal.

Rimlig arbetsbelastning, mer inflytande

Slutsatserna av undersökningen är att socialtjänsten måste arbeta med attityder och förhållningssätt för att säkra öppenhet och dialog och ta avstånd från individuellt skuldbeläggande. Socialsekreterare behöver rimlig arbetsbelastning, mer inflytande och färre motstridiga krav för att personalomsättningen ska minska.

Cirka 4 800 socialsekreterare, biståndshandläggare, chefer med flera inom socialtjänsten har svarat på enkäten. I september kommer en uppföljande enkät att skickas ut till de båda förbundens medlemmar. Med enkäterna som underlag ska Wanja Astvik pröva och utveckla ett instrument för att mäta stress och hälsa inom socialtjänsten som ett verktyg i arbetet med de psykosociala riskerna på arbetsplatserna. Det är därför viktigt att så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten för att ge ett tillförlitligt underlag för framtida analyser. 

Ny studie: Tysta arbetsplatser hot mot socialtjänstens utveckling

Studien

Wanja Astvik är forskare vid avdelningen för arbetslivs- och organisationspsykologi vid Stockholms Universitet. Studien är ett samarbetsprojekt mellan Wanja Astvik, Akademikerförbundet SSR och Fackförbundet Vision och finansieras av AFA.