Ny e-kurs om arbetsmiljö i statlig sektor

Vill du lära dig mer om arbetsmiljö inom statlig sektor? Nu lanserar Partsrådet en ny e-utbildning!

Nu lanserar Partsrådet den andra e-utbildningen (av fem) om arbetsmiljö inom statlig sektor. Akademikerförbundet SSR är genom Saco-S med om att ta fram utbildningarna. Syftet är att lokala parter (fack och arbetsgivare) gemensamt ska gå utbildningen för att få möjligheter att förbättra arbetsmiljön. Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten.

Läs mer och gå utbildningen på Partsrådets hemsida