Ny förbundsstyrelse för Akademikerförbundet SSR utsedd

Akademikerförbundet SSR förbundsstyrelse

Akademikerförbundet SSR:s kongress valde på söndagen ny förbundsstyrelse för de kommande tre åren. Tre nya ledamöter har valts in styrelsen, som också har nytt presidium.

Den nyvalda förbundsstyrelsen representerar bredden inom medlemskåren med ledamöter som arbetar i kommunal, statlig och privat sektor.

Här är hela den nya förbundsstyrelsen:

Heike Erkers, Stockholm, förbundsordförande (omval).

Beteendevetare, förbundsordförande sedan 2012.

070-6222 39 78

Evert Blohmé, Helsingborg, 1:e vice förbundsordförande (nyval).

Ekonom/förvaltningssocionom, arbetar som verksamhetscontroller i Helsingborgs stad.

070-686 60 65

Anne-Lie Bygdén, Lycksele, 2:e vice förbundsordförande (nyval).

Socionom, arbetar som utredare inom folkhälsofrågor i Västerbottens läns landsting.

070-544 73 07

Chris Christensen, Malmö (omval).

Förvaltningssocionom, verksamhetschef vid Nytida Provita AB.

070-266 92 50

Niklas Eldholm, Malmö (omval).

Socionom, facklig sekreterare inom Kriminalvården.

070-224 23 96

Beatrice Högå, Karlstad (omval).

Magisterexamen i statsvetenskap och projektledning, verksamhetschef för Brottsförebyggande Centrum i Värmland.

070-361 87 96

Mikael Kjelleros Endrell, Nykvarn (omval).

Statsvetare, kommunsekreterare och EU-samordnare i Nykvarns kommun.

072-174 15 25

Alexander Ramsing, Nybro (omval).

Socionom, socialsekreterare och gruppledare i Lessebo kommun.

073-344 21 78

Marie Stenmark, Malmö (omval).

Socionom, avdelningsföreståndare på Råby ungdomshem, Statens institutionsstyrelse.

070-233 99 30

Sara Alfredsson, Töllsjö, Bollebygds kommun (nyval).

Utbildad organisation- och personalutvecklare i samhället, arbetar som group manager på Volvo Lastvagnar.

070- 877 49 68

Erika Olsson, Göteborg (nyval).

Socionom, konsultchef på Dedicare.

073-935 77 99

Markus Görs, Jönköping (nyval).

Socionom, arbetskonsulent i Jönköpings kommun.

070- 7177521