Ny handbok ska stärka förtroendevalda i offentliga upphandlingar

Idag släpps boken Bättre offentlig upphandling - en facklig handbok. Boken är framtagen på uppdrag av OFRs medlemsförbund i samarbete med TCO, och riktar sig till förtroendevalda inom offentlig sektor.

Hur kan vi bli bättre på offentliga upphandlingar? Svaret ges i boken Bättre offentlig upphandling - En facklig handbok som bland annat Akademikerförbundet SSRs chefsekonom Simon Vinge bidragit till. 

- Offentlig upphandling är en superviktig fråga för facket, och detta är en del i en gemensam politik för att bli bättre på att tillvarata arbetstagares intressen och villkor – som ju rent krasst är helt avgörande för kvaliteten i den offentliga verksamheten, säger Simon. 

Boken är tänkt att fungera som ett verktyg för att stärka förtroendevalda och kommer att användas i förbundets utbildningar och kurser. Boken går att beställa här, och kommer även läggas ut på OFRs hemsida.

Läs mer om boksläppet här