Ny lösning för asylboende i Västervik

Västerviks kommun bygger nya modulhus för asylsökande. Den kommunnära satsningen är den första i sitt slag.

Idén är att kommunen låter bygga modulbaserade bostäder som Migrationsverket sedan hyr på långa avtal. I slutet av september ska fyra modulhus med sammanlagt åtta lägenheter stå klara i Ankarsrum, en mindre tätort i Västerviks kommun. Minst 50 asylsökande ska kunna bo i lägenheterna och avtalen sträcker sig över sex år. Förhoppningen är både att kunna minska kostnaderna och förbättra integrationen under asyltiden.

– Förhoppningsvis kan detta bli billigare jämfört med när vi upphandlar tillfälliga asylboenden med korta avtalstider. Och framför allt blir det mycket bättre för de asylsökande som kan bo på ett och samma ställa och etablera sig på orten, Markus Hallström, tillförordnad avdelningschef på Migrationsverket, är också nöjd med avtalet.

Lösningen har också gjort det möjligt för kommunen att påverka placeringen av boendet utifrån tillgång till skola, förskola och kommunikationer.