Ny medlemsförmån för egenföretagare

1 januari 2015 utvidgar vi samarbetet med Avtal24 och ger alla våra egenföretagare möjlighet att utnyttja Företag Bas.

Avtal24 tillhandahåller juridisk rådgivning åt förbundets egenföretagarmedlemmar inom företagsrättsliga områden, kostnadsfritt via telefon om max 30 minuter per medlem och år. Tillsammans med de 30 minuter per medlem och år enligt det första samarbetsavtalet, kan du som egenföretagarmedlem utnyttja en timme för juridisk rådgivning.

Som egenföretagarmedlem får du även 20 % rabatt på övriga avtal.

Du kan läsa mer om dessa förmåner på avtal24.se/ssr

För att kunna ta del av dessa förmåner behöver du registrera dig på Avtal24:s hemsida.

Fr o m februari höjs serviceavgiften för alla egenföretagare med 20:- inkl moms. Serviceavgiften är som du säkert vet, avdragsgill. Första månaden bjuder förbundet på.