Ny myndighet med fokus på arbetsmiljö

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap ska inrättas i juni nästa år. Myndigheten placeras i Gävle.

Sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö och utvärdera arbetsmiljöpolitik. Det är några av de uppgifter som den nya myndigheten, som får namnet Myndigheten för arbetsmiljökunskap, ska ha.

För tio år sedan lades Arbetslivsinstitutet ner och sedan dess har det saknats en myndighet som har ansvar att sprida kunskap om arbetsmiljö. Efter det har både fack och arbetsgivarorganisationer uttryck att det finns ett behov av en sådan myndighet.

Men nu har regeringen och Vänsterpartiet kommit överens i budgetförhandlingar och den nya myndigheten planeras vara igång i juni nästa år.

– Arbetsmiljö är en så central fråga för allas våra arbetsliv. Hur den är och utformas avgör så mycket. Hur vi trivs, hur länge vi orkar arbeta, om vi får vara friska och ha hälsan i behåll. Därför är det så centralt att förstärka och samla ihop det arbete som görs, säger Vänsterpartiets ekonomisk politiska talesperson Ulla Andersson i ett pressmeddelande.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska förbereda bildandet av den nya myndigheten som får sin hemvist i Gävle. Att myndigheten placeras i Gävle beror på att regeringen vill öka den statliga närvaron ute i landet och minska Stockholmscentraliseringen. Man tycker också det är bra att myndigheten är nära Högskolan i Gävle där det bedrivs arbetslivsforskning. 

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: Regeringen utlokaliserar myndigheter