Ny policy för kurator i hälso- och sjukvården

Nu finns äntligen en helt ny policy för kuratorer i hälso- och sjukvården tillgänglig. Den ersätter den tidigare policyn från 2008.

Den nya policyn för kuratorer i hälso- och sjukvården som riktar sig till våra medlemmar, arbetsgivare och
politiker i hälso- och sjukvården finns nu tillgänglig att ladda ner.

I dokumentet beskriver vi komplexiteten i kuratorsrollen och vikten av psykosocial kompetens för att komma tillrätta med den ökade psykiska ohälsan.