Ny skrift om pensionsavtalen för kommuner, landsting, regioner och Pactabolag

Nu finns en ny lättöverskådlig informationsskrift om pensionsavtalen för kommuner, landsting, regioner och pactabolag.

Nu har OFR tagit fram en lättöverskådlig informationsskrift om pensionsavtalen för kommuner, landsting, regioner och PActabolag. Pensionsavtalet för personer föddda 1985 och tidigare heter KAP-KL och pensionsavtalet för personer födda 1986 och senare heter AKAP-KL.