Ny socialtjänstlag?

Regeringen bjuder idag in till dialog inför översyn av socialtjänstlagen. Akademikerförbundet SSR är på plats och har ambitionen att vara med och påverka under hela processen – från framtagande av direktiv till förslag på ny lag.

Hur välfärdslagstiftningen ser ut är en angelägenhet för oss alla. Akademikerförbundet SSR organiserar socionomerna, däribland sju av tio socialsekreterare. Våra medlemmar har gedigna kunskaper och erfarenhet om brister och förtjänster med nuvarande socialtjänstlag och dess tillämpning. Och också kunskaper om hur lagstiftningen kan förbättras. 

Alla medlemmar som är intresserad av socialpolitik och socialtjänstfrågor är välkomna att delta i förbundets påverkansarbete! Inom kort öppnar vi upp en webbsida där det kommer att finnas material och underlag till diskussion och inspel. Vi kommer också att ge ut en debattbok på Premissförlag "Det yttersta ansvaret – socialtjänstens kris och utmaningar" som inspirationskälla.

Inför dagens möte på socialdepartementet har förbundet tagit fram ett dokument som ska ses som ett första medskick till arbetet med att se över lagen.