Ny socialtjänstlag!

Regeringen har utsett Margareta Winberg till särskild utredare för att se över socialtjänstlagen. Akademikerförbundet SSR kommer vara en viktig röst i hela processen – från utredningsarbetet till slutliga lagförslag. Vill du vara med och påverka?

Översynen av socialtjänstlagen är en viktig välfärdspolitisk fråga. Och vi vill gärna ha synpunkter från dig. För att du ska ha bra underlag att utgå ifrån har vi samlat en mängd matnyttigt material på en helt ny sida här på vår webb. 

Här kan du läsa och lyssna till många olika röster om socialtjänstlagen. Gör din röst hörd du med!