Ny undersökning väckarklocka om chefers villkor i välfärden

Heike Erkers, Margaretha Sandberg

Hög arbetsbelastning och många underställda medarbetare leder till stress och sömnsvårigheter för chefer i välfärden, visar en ny undersökning. Hälften av cheferna i den kommunala omsorgen har funderat på att byta jobb.

Arbetet som chef i en omsorgsverksamhet är ett viktigt och komplext välfärdsuppdrag. För att få reda på mer om hur dessa chefer har det på jobbet har Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening bett Novus att ställa ett antal frågor till 1 000 omsorgschefer. Intervjuerna ger en unik inblick i chefernas vardag och är delvis oroande, skriver Heike Erkers och Margaretha Sandberg idag i en debattartikel i SvD.

Många har en tuff arbetssituation. Hälften av cheferna anser att de har en hög arbetsbelastning och ytterligare 25 procent att arbetsbelastningen är alltför hög. Många chefer leder stora personalgrupper. Det gäller särskilt inom äldreomsorgen, där nära tre av tio chefer har över 50 underställda medarbetare.

Chefernas arbetssituation påverkar arbetsmiljön för alla anställda och kvaliteten i verksamheten.  Därför behöver omsorgschefernas svar bli en väckarklocka för alla arbetsgivare som månar om kvaliteten i sin verksamhet och om sina medarbetares hälsa.

Utan bättre villkor för cheferna riskerar priset att bli högt, i form av sjukskrivningar, hög chefsomsättning och försämrad kvalitet i verksamheterna. 

Chefer inom viktiga omsorgsverksamheter måste få mandat och resurser som ger förutsättningar för ett hållbart ledarskap, skriver Heike Erkers och Margaretha Sandberg.

Rapporten som bygger på undersökningen har skrivits av chefsekonom Katarina Lundahl.