Ny upphandlingsmodell riskerar ge lönedumpning

Anställda som utför arbete inom ramen för en upphandling ska ha villkor som motsvarar kollektivavtal. Men den statliga utredningen på området landar tyvärr fel. Utredningens förslag innebär ett allvarligt ingrepp i den svenska kollektivavtalsmodellen och för våra medlemmar riskerar dessutom lönerna att pressas nedåt.

Utredningsförslaget om upphandlingar tas upp i en debattartikel i Dagens Samhälle idag. Den är underskriven av Saco och 13 av medlemsförbunden.

"De anställda som utför arbeten inom ramen för en offentlig upphandling bör ha villkor som motsvarar kollektivavtal. Vi välkomnar därför utredningens slutsatser att det är möjligt att ställa sådana krav vid upphandling, men är kritiska till den modell som nu föreslås för att åstadkomma detta", skriver bland andra chefsjurist Ullika Dalén, Akademikerförbundet SSR.
Läs hela debattartikeln här.