Ny utredning om arbetskraftsinvandring

I vilken utsträckning utnyttjas arbetskraftsinvandrare på den svenska arbetsmarknaden? En ny utredning ska undersöka frågan på regeringens uppdrag.

– I flera års tid har det rapporterats om personer som kommer till Sverige för att arbeta och sedan utnyttjas av sin arbetsgivare. Det är oacceptabelt. Goda villkor och ordning och reda ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Det är dags att se över och förbättra skyddet för arbetskraftsinvandrare, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Det är inte alltid som den svenska arbetsmarknaden kan tillgodose företagens kompetensbehov. Att rekrytera arbetskraft utomlands har länge varit ett sätt att lösa problemet. Men detta ska inte för den skull göra det möjligt att utnyttja dem som kommer hit. Regeringen ska därför tillsätta en utredning för att kartlägga i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden och med utgångspunkt i detta föreslå lämpliga åtgärder.

Utredningen kommer att fokusera särskilt på att utreda krav på bindande anställningsavtal, åtgärder i samband med tillståndsprocessen hos Migrationsverket och åtgärder som stärker arbetstagarens rättigheter när han eller hon är på plats i Sverige. Utredningen ska också utreda i vilken utsträckning utökade kontroller av arbetsgivare kan motverka att arbetskraftsinvandrare utnyttjas.

Senast den 1 september 2016 ska uppdraget redovisas.