Nya avtal och flera tillsvidareavtal reviderade på KFS avtalsområde

Branschområde Flygplatser.

Avtalsparten Förtecknade Sacoförbund, där bland andra Akademikerförbundet SSR ingår, samt Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer har kommit överens om revideringar gällande åtta tillsvidareavtal och ett nytt tidsbegränsat avtal på KFS branschområden.

Följande åtta tillsvidareavtal har reviderats med anledningen av avtalsrörelsen 2016:

  • Energiavtalet
  • Fastighets- och näringslivsavtalet
  • Flygplatsavtalet*
  • Konsult och Serviceavtalet
  • Trafikhuvudmännen
  • Parkeringsavtalet
  • VA-avtalet
  • Återvinningsavtalet

Särskilda ersättningar i krontal har räknats upp med 2,2% (Energi 2,38%) från 2016-04-01. Löneavtalet är samma för samtliga tillsvidareavtal. Det är processavtal utan angiva siffror centralt, löper på oförändrat med ett par förtydligande om överläggningsfasen. Notera att den årliga revisionen ska vara slutförd för akademikerna den 1 april varje år.

Avtal för bransch Besöksnäring är också tecknat och gäller för perioden 2016-04-01 – 2017-03-31. De särskilda ersättningarna, exkl. ob, räknas upp med 2,2% från 2016-04-01.

*Akademikerförbundet SSR är nytt kontaktförbund inom Förtecknade Sacoförbund för Flygplatsavtalet from 2016.