Nya lagförslag ska öka trygghet och säkerhet för placerade barn

Tillståndsplikt för verksamheter som driver boenden enligt socialtjänstlagen eller konsulentstöd till familjehem och jourhem. Det är ett av lagförslagen som ska öka tryggheten och säkerheten för placerade barn och unga.

Utöver tillståndsplikten vill regeringen också lagstifta om erbjudande om hälsoundersökning för barn och unga när samhällsvård inleds, samt överenskommelser om samarbete och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting om placerade barn och unga.

−  Jag är glad att vi kan ta nästa steg och lämna dessa viktiga lagförslag till riksdagen. Förändringarna kommer innebära en ökad kvalitet, trygghet och säkerhet för placerade barn och unga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Lagändringarna föreslås träda i kraft i april nästa år.

Lagförslagen som regeringen har lagt fram är följande: 

  • Införande av tillståndsplikt för verksamheter inom socialtjänsten som kommunen genom avtal har överlämnat till enskild att utföra. Det innebär att staten tar ett tydligare ansvar och säkerställer kvaliteten för barn och unga och andra brukare inom socialtjänsten.
  • Införande av tillståndsplikt för verksamheter med konsulentstöd till familje- och jourhem som tar emot barn och unga.
  • Införa bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
  • Införa en ny lag där landstinget, på initiativ av socialnämnden, ska erbjuda ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år en hälsoundersökning i anslutning till att vård utan för det egna hemmet inleds.