Nya möjligheter eller gamla surdegar?

Nytt år och nya möjligheter, säger man ofta så här års. Men det kan också vara så att det finns gamla lager av kultur, beteenden och surdegar som det är hög tid att försöka ta tag i.

Alla riktar sina blickar mot dig som chef då. Det är lätt att skylla på chefen, antingen för att chefen inte anses kunna och räcka till eller för att det är bekvämt att lägga ansvaret på någon annan. Och det passar väl in i nidbilden av dåliga eller elaka chefer.

I många fall är det så att chefer, i vart fall i teorin, har makten att besluta om en förändring. I praktiken ser vi dock att chefers mandat och resurser är otillräckliga när det gäller sådana surdegar. Att lösa konflikter och förändra en kultur kräver både tid och kunskap, mer administrativt stöd för att kunna lägga tid på ledarskap och mer HR-stöd för att hitta rätt strategier och aktiviteter, möjlighet att driva förändring.

I dagens komplexa verksamheter är behovet av ledarskap och en kultur för utveckling och innovation avgörande för att nå goda resultat. Samtidigt bygger de flesta ledningssystemen på att inte göra fel, på att kontrollera och på en uppföljning som kan uppfattas som en grundläggande misstro. Då är rädslan för att göra fel, att skydda sig genom att skylla på andra och avsvära sig ansvar det som präglar organisationen. System med bristande tillit skapar oro och lägger också grunden för konflikter. Det krävs ett aktivt ledarskap och kulturbygge för att skapa väl fungerande team och arbetsorganisationer.

Rätt förutsättningar – också för chefen

Som fackförbund ställer vi ofta krav på förbättringar för medarbetarna och flaggar för om det är dålig arbetsmiljö. Vi är också aktiva pådrivare för att ge chefer rätt förutsättningar! Det kan tyckas för enkelt att uttrycka det i antal medarbetare per chef, eller att kräva handledning och kompetensutveckling för chefer, att chefsansvaret måste kopplas till mandat och resurser. Men det är i grunden det som ger möjlighet att ta tag i surdegarna och få ett fungerande samarbete.

Med fokus på god arbetsmiljö och kultur av tillit kan både medarbetare och chefer få ett gott arbetsår 2017.