Nya numret av Socionomen: Alkoholistlagen 100 år

Förr i tiden förfasade vi oss över arbetarklassen som dränkte sorger i sprit och brännvin. Idag vet vi att medel- och överklassens alkoholintag är långt ifrån problemfritt.

Det var för 100 år sedan, 1916, som alkoholistlagen trädde i kraft. Vården var från början starkt normerande i fråga om klass och kön. Den var inriktad mot män från arbetarklassen och de få kvinnor som tvångsvårdades tillhörde i regel underklassen. Lagen kom efterhand att betraktas som en ren klasslag.

I nya numret av Socionomen kan du läsa om lagens utveckling, forskningen och om hur drickandet gestaltar sig i olika kulturella kretsar idag.