Nya numret av Socionomen: Evidens och professionellt arbete

Hans Swärd presenterar ett par artiklar som handlar om två olika arbetsområden, men som båda skapar funderingar kring vad professionellt socialt arbete egentligen är.

Detta är de fyrtionde numret av Socionomens forskningssupplement, som började ges ut 1992 som ett självständigt vetenskapligt supplement med externt refereebedömda vetenskapliga artiklar. Vi är glada över att fortlöpande kunna presentera aktuella texter med hög relevans för det sociala arbetet. Dagens sociala arbete ställs inför stora utmaningar och kräver fortlöpande kunskaper från forskarsamhället.

Socialarbetarnas arbetssituation är en högaktuell fråga i dagens samhällsdebatt. Under det senaste året har pressen regelbundet uppmärksammat frågor om hög arbetsbelastning och stor personalomsättning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt svårigheter att besätta tjänster på vissa håll i landet. Den första artikeln i detta supplement handlar om dessa frågor och har titeln ”Mindre erfaren – mer utsatt? Nyexaminerade och mer erfarna socialsekreterares beskrivningar av sina arbetsvillkor 2003 och 2014”. Artikeln är författad av Pia Tham, som är fil dr och forskare vid Högskolan i Gävle.

Tham beskriver hur arbetsvillkoren för socialsekreterare som arbetar med utredningar av barn och unga i Stockholmsområdet har förändrats under ett decennium. Materialet bygger på enkätundersökningar från lite över 300 respondenter.

Den andra artikeln i supplementet behandlar äldreomsorgen, som är den mest kostnadskrävande av socialtjänstens verksamheter. Artikeln har titeln ”Vid evidensens gränser – ett hanterbart dilemma” och är skriven av en forskargrupp som består av Gunilla Fahlström, socionom, dr med vet, Lina Leander, fil dr, Alexandra Snellman, fil dr, samt Elizabeth Åhsberg, fil dr. Syftet med artikeln är att beskriva evidensstyrkan för en handfull äldreomsorgsinsatser samt att diskutera dess relevans för praktiken. Författarna argumenterar för att forskningssammanställningar spelar en viktig roll som komplement till olika typer av riktlinjer och vägledningar, som myndigheter utfärdar.

Som vanligt presenteras också några nyheter från fält och forskning. 

Trevlig läsning!
Hans Swärd, Professor och redaktör för Forskningssupplementet