Nya numret av Socionomen: Hemlöshet i juletid

Hans Swärd berättar om hemlösheten i Sverige och i Europa.

Sammansättningen av gruppen hemlösa håller på att förändras. Inslaget av yngre personer, kvinnor och barn har blivit större de senaste decennierna. Även hemlöshetskartan i Europa håller på att ritas om i svallvågorna efter den stora flyktinginvandringen och den ökande rörligheten inom Europa.

Sociala  Missionen i Stockholm möter människor som saknar egen bostad. Många har utländsk bakgrund. Ibland utgår socialtjänsten från att det finns ett nätverk eller en kultur av att ställa upp för varandra och sina landsmän. Men detta är långt ifrån en lösning för alla. Sociala missionen har träffat föräldrar som varit tvungna att sova på nattbuss med sina barn.

Läs mer i nya numret av Socionomen.