Nya numret av Socionomen: Ungdomar och psykoterapi

Unga vuxna är en utsatt grupp idag.

Det är inte bara andelen unga med psykisk ohälsa som blivit större. Sedan 2004 har också självmorden ökat bland unga vuxna, 20-24 år. Det är när vi ska ta steget ut i vuxenlivet, skapa en grund för framtiden, som något brister.

Möt tongivande forskare och praktiker från fältet i en dialog om hur vi gemensamt kan hjälpa ungdomar och unga vuxna idag. Enligt Socionomens redaktör för psykoterapi, Pia Litzell Berg, får de inte bättre förutsättningar att komma tillrätta med psykisk ohälsa genom de nya nationella riktlinjerna.