Nya numret av Socionomen: Unik forskning om barn i samhällsvård

Artiklarna belyser vilka långsiktiga konsekvenser samhällets ingripanden får för de barn som blir omhändertagna.

FORSKNINGSSUPPLEMENTET. Författare till artiklarna är professor Gunvor Andersson som under hela sin forskarkarriär följt dessa barn fram till vuxen ålder. I den forskning som föregick hennes doktorsavhandling Små barn på barnhem (1984) valde hon ut de 26 barn (under fyra år) som stannade minst fyra veckor på ett barnhem. Det är denna grupp som hon sedan följt med jämna mellanrum. Den sista och åttonde uppföljningen har hon just avslutat.