Nytt avtal 2020 mellan KFO Folkrörelseorganisationer och Akademikerförbunden

Tisdagen den 22 december 2020 tecknade KFO Folkrörelseorganisationer och Akademikerförbunden nytt kollektivavtal.

Parterna är överens om att mellanvarande kollektivavtal med tillhörande löneavtal för avtalsperiod 1 oktober 2017 till 30 september 2020 prolongeras att gälla t. o. m. den 30 april 2021.

Avtalsperioden löper över 29 månader med ett samlat avtalsvärde på 5,4 procent och är uppdelat i två perioder för avtalsperioden 2021-05-01 till 2023 - 09-30 med:

  • minst 2,9 procent den 1 maj 2021 samt extra avsättning till tjänstepension med 0,3 procent
  • minst 1,8 procent den 1 oktober 2022 samt extra avsättning till tjänstepension med 0,4 procent

Parterna är överens om att eftersom KFO byter namn till Fremia innebär detta att motpart på kollektivavtalet ändras till Fremia från och med den 1 januari 2021.

Part äger rätt att senast 31 mars 2022 säga upp avtalet till upphörande den 30 september 2022. För tid därefter gäller avtalet med sju dagars ömsesidig uppsägning.