Nytt avtal gör det lättare för nyanlända akademiker att hitta rätt jobb

Almega Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden har slutit nytt treårigt avtal för akademiker inom bemanning.

Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden har den 3 maj 2017 träffat nytt treårigt avtal. Avtalsperioden löper från 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.

Partsgemensamma arbetsgrupper kommer under avtalsperioden att arbeta med frågor som till exempel arbetsmiljö, pension, lokalt fackligt arbete samt underlättande för nyanlända akademiker att komma i arbete.   För att främja och påskynda nyanlända akademikers insteg på arbetsmarknaden omfattar även avtalet en ny tidsbegränsad anställning för gruppen nyanlända oprövade akademiker.

Bemanningsbranschen gör redan mycket för att få nyanlända i jobb. Vi har tillsammans med Bemanningsföretagen tagit fram ett regelverk för att ytterligare underlätta för nyanlända akademiker att komma i arbete inom sitt yrkesområde. Vi skall även utvärdera regelverket för nyanlända akademiker och, vid behov, föreslå ytterligare regeländringar som kan hjälpa nyanlända akademiker att snabbare komma till jobb, säger Lars Garnefält, branschansvarig Akademikerförbunden.

– Det ligger i båda parters intresse att underlätta för nyanlända akademiker att snabbare komma till jobb. Det stöttar både företagens kompetensförsörjning samtidigt som det hjälper individerna att snabbare komma till sin rätt på arbetsmarknaden, säger Ann-Karin Edenius förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

– Med det nya avtalet tar vi ett viktigt steg för att påskynda och underlätta för nyanlända akademiker, tidigare oprövade på svensk arbetsmarknad. Det skall bli mycket spännande att följa utvecklingen och under avtalets löptid också arbeta vidare med vilka regeljusteringar som kan göras för att underlätta ytterligare. Sedan tidigare i vår är vi också överens om flexpension vilket ger våra medlemmar bättre pensionsvillkor genom förstärkta avsättningar till pension och mer inflytande över hur och när de vill runda av sina arbetsliv, säger ombudsmän Sarah Falk och Louisa Hegardt.

Akademikerförbunden består av tretton SACO-förbund som tecknar gemensamma avtal och har i förhandlingarna företrätts av de två störst förbunden på avtalsområdet, Akademikerförbundet SSR och Sveriges Ingenjörer.

Läs hela förhandlingsprotokollet med aktuella förändringar direkt på webben.