Nytt avtal inom industrin

Natten till söndagen kom industrins parter i mål med ett nytt löne- och allmänna villkorsavtal. Avtalet är 29 månader långt och sträcker sig mellan den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Det sista avtalsåret är uppsägningsbart i det fall förutsättningarna skulle ändras mycket. Den totala kostnadsökningen för avtalsperioden beräknas till 5,4 procent. För Sveriges Ingenjörer och Unionen ligger löneökningen den 1 november 2020 på 2,8 procent samt 0,4 procent för ytterligare avsättning till deltids-/flexpension. Den 1 april 2022 inträffar det andra lönerevisionstillfället och då ligger löneökningen på 2,2 procent.  

Parterna har även kommit överens om bättre villkor för anställda som närmar sig pensionsåldern i frågor som rör rätten att ha kvar sin anställning och sjuklön, framtagande av en praktisk handledning för att motverka sämre möjligheter vid föräldraledighet, ett partsgemensamt arbete för arbetsmiljöintroduktion vid nyanställning och återgång i arbete och slutligen en arbetsgrupp för framtagande av nya rutiner för arbetslivsanpassad rehabilitering.