Nytt avtal med Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg

Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg och Akademikerförbunden har ingått ett nytt avtal. Det nya avtalet är ettårigt och kommer att gälla från 1 april 2016 till 31 mars 2017.

Nedan följer information om de viktigaste nyheterna i avtalet

  • Lönerna ska justeras retroaktivt med revisionsdatum 1 april 2016 och löneökningarna är på lägst 2,2 %. Lägstutrymmet är att betrakta som ett lägsta garanterat utrymme för kollektivet, det vill säga den lokala Akademikerföreningens medlemmar. Lägstutrymmet enligt ovan gäller inte om arbetstagarorganisationen, det vill säga de som tillhör Akademikerförbunden, är färre än tre medlemmar hos arbetsgivaren.

Förändringar i de allmänna anställningsvillkoren

  • Taket för obekväm arbetstid höjs från och med den 1 april 2016 från 19 700 kronor till 20 133 kronor.
  • Nya skrivningar kring dygns- och  veckovila, samt beredskap för att bättre balansera skyddsperspektivet med vila och återhämtning.  

Övrigt

  • Parterna är överens om att uppmärksamma de förtroendevaldas roll på de lokala arbetsplatserna. Detta sker i form av en avsiktsförklaring i förhandlingsprotokollet.  
  • Parterna tillsätter en partsgemensam arbetsgrupp som under avtalsperioden ska verka för att tydliggöra löneavtalets innebörd, intention och möjligheter inför kommande avtalsförhandlingar. Arbetet ska vara slutfört den 31/12 2016.

Akademikerförbunden består av 13 SACO-förbund som tecknar gemensamma avtal och har i förhandlingarna företrätts av de två största förbunden på avtalsområdet, Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund.

Om du har några frågor angående det nya kollektivavtalet är du välkommen att höra av dig till dina lokala fackliga företrädare på arbetsplatsen eller till ditt förbund.

Läs hela förhandlingsprotokollet med aktuella förändringar direkt på webben. 

Akademikerförbunden genom

Joakim Rydvall                                                             
Akademikerförbundet SSR       

Leif Pilevång
Sveriges Psykologförbund