Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Handel (avtal Systembolaget)

Ett nytt kollektivavtal har idag 20201217 tecknats inom Svensk Handel, Systembolaget. Avtalet sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Värdet på avtalet är 5,4 procent.

Lön och avsättningar till flexpension

Om de lokala parterna inte enas i löneförhandlingar på arbetsplatsen finns en centralt förhandlad stupstock som då faller ut. Stupstocken är 2,8 procent per den 1 december 2020 och 2,2 procent per den 1 maj 2022. Dessutom görs avsättningar till flexpension med 0,4 procent per den 1 december 2020.

Ändringar i allmänna anställningsvillkor

Det nya avtalet innehåller förutom löneökningar och avsättningar till flexpension även en del ändringar i de allmänna villkoren där följande huvudpunkter kan lyftas fram:

  • Ny skrivning om att förstärka arbetstagares möjlighet till kompetensutveckling.
  • Krav om hälsodeklaration vid tillsvidareanställning tas bort.
  • Anpassning av åldersgränser i avtalet ska ske med anledning av förändringar i Lagen omanställningsskydd.
  • Skrivning införs om att kompletterande sjuklön även ska utges för anställda som är berättigade till förebyggande sjukpenning eller smittbärarpenning.
  • Förenklat förfarande vid uppnådd pensionsålder.
  • Harmonisering till gällande rätt gällande utbetalning av semesterersättning för de med timlön.